Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Ann Heberlein

Ann Heberlein är teologie doktor i etik och författare till “Den sexuella människan. Etiska perspektiv på sexualitet” (Studentlitteratur, 2004) samt “Våldtäkt och kultur. En undersökning av relationen mellan invandring och sexualbrott” (Greycat Publishing House, 2018).