Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Kultur Analyser och essäer

Kultur Analyser och essäer

Klassikern: Luckigheten bakom Shakespeares storhet

Av Ola Wong | Kultur
”A tale told by an idiot … Signifying nothing.” Är det Sveriges coronastrategi? Kvartals klassikerserie har kommit till en bok om Shakespeare.

Italiens olycka är inte svenska skattebetalares ansvar

Av Lars  Anell | Kultur
Italiens ekonomiska misär är resultat av landets regeringars beslut, skriver Sveriges tidigare EU-ambassadör Lars Anell.

De sparsamma i norr förstår inte Italiens lidande

Av Thomas Steinfeld | Kultur
Italien har effektivt sparat sönder sin konkurrensförmåga, menar författaren och Italien-kännaren Thomas Steinfeld.

Klassikern: Tolstoj skriver om meningen med livet

Av Ola Wong | Kultur
Tolstoj blev en prototyp för den självupptagne men godhetssträvande självförverkligande moderna människan. Ola Wongs klassikerserie har kommit till Tolstojs ”Min bikt”.

Post-trumpatisk stress i det progressiva USA

Det progressiva USA har överlevt, men med en posttraumatisk stress – i ett land som delvis förblir Trumps, skriver Erik Augustin Palm.

Förstå varför många röstade på Trump

Av Mark S. Weiner | Kultur
Genom att missförstå USA underminerar Sverige kraften i vår historiskt nära relation, skriver Mark Weiner. Han vill få svenskar att förstå varför vanligt folk röstat på Trump.