Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Våldtäktsmannen

Polisen undersöker misstänkt överfallsvåldtäkt vid ett motionsspår i Flemingsberg i Huddinge söder om Stockholm, sommaren 2020. Foto: Andreas Bardell/TT.

Det senaste decenniet har anmälda våldtäkter ökat med 44 procent. Ett första steg för att effektivt förebygga dessa svåra brott är att ringa in vem våldtäktsmannen är. Ann Heberlein har läst en ny studie från Lunds universitet. Undersökningen bekräftar tidigare forskning som visar ett samband mellan födelseregion och kriminalitet, inte minst sexualbrottslighet. Frågan är vad vi ska göra med denna kunskap.

Av Ann Heberlein | 8 mars 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 10 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Det senaste decenniet har anmälda våldtäkter ökat med 44 procent.

En del av ökningen kan hänföras till ändringar i lagstiftningen, men också med hänsyn till detta kan vi konstatera en faktisk ökning.

En färsk studie från Lunds universitet bekräftar en överrepresentation av män födda utanför Europa vid sexualbrottslighet.

Handlar denna överrepresentation om socioekonomiska faktorer, diskriminering eller sociokulturella faktorer?

Ann Heberlein argumenterar för att förklaringen återfinns i sociokulturella faktorer.

Detta är i själva verket goda nyheter: Värderingar går nämligen att påverka, och om vi får människor att ändra sina värderingar kommer de att ändra sitt agerande också.

”År 2001 anmäldes 9 162 sexualbrott. Av dem var 2 100 fullbordade våldtäkter. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet ökar antalet anmälda våldtäkter stadigt. Färsk statistik visar att 1 145 våldtäkter anmäldes under första halvåret 2003”.¹ Så skrev jag i min lärobok i sexualetik, Den sexuella människan (Studentlitteratur, 2004). Idag ter sig siffrorna jag angav 2004 som relativt beskedliga: Enligt preliminär statistik från Brå anmäldes 8 890 våldtäkter förra året. Det innebär en ökning med 6 procent jämfört med 2019.²

Under den senaste tioårsperioden (2010-2019) har de anmälda våldtäkterna ökat med 44 procent. Anmälda våldtäkter mot kvinnor/flickor har ökat med 43 procent, medan anmälda våldtäkter mot män/pojkar ökat 58 procent.³ En delförklaring till ökningen kan vara ändringar i lagstiftningen; sexualbrottslagen har ändrats vid tre tillfällen under 2000-talet – 2005 (särskilda straffbestämmelser angående ”våldtäkt mot barn” infördes och kravet på tvång sattes lägre), 2013 (då begreppet ”särskilt utsatt situation” infördes) samt 2018 då den så kallade samtyckeslagstiftningen infördes.

Fler fällande domar med samtyckeslagen

I en utvärdering av samtyckeslagen, ”Den nya samtyckeslagen i praktiken”, Rapport 2020:6 (Brå) ser man att antalet åtal och fällande domar har ökat markant sedan lagändringen – fällande domar ökade från 190 domar 2017 till 333 domar 2019. Av dessa var 12 domar för oaktsam våldtäkt.4  Å andra sidan ”kan det inte uteslutas att det stigande antalet anmälningar speglar en faktisk ökning av våldtäktsbrottsligheten”, skriver rapportförfattarna.5 Samtyckeslagstiftningen tycks fungera såtillvida att den leder till fler fällande domar – men om den påverkar antalet anmälda våldtäkter är mer tveksamt.

Läs mer Visa mindre

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.