Essä |
Essä |

Parallellerna mellan Tjernobyl och coronakrisen

Våren 1986 drabbades Sverige liksom denna vår av ett osynligt hot. Men Folkhälsomyndigheten är betydligt mer framgångsrik i krishanteringen än SSI var.

Analys |
- Läs mer -

Dödligheten varierar stort mellan olika årstider. Kvartal reder ut några basfakta i frågan.

Samhälle |
- Läs mer -

I dagsläget rör sig allt fler företag i hög hastighet mot avgrunden och det är inte tillräckligt med stödåtgärder som sänker hastigheten. Politikerna måste gå före för …