[email-form language="sv" id=529]

Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Omdöme, ansvar och Sveriges unika coronastrategi

Resenärer med och utan munskydd, vid Gullmarsplans tunnelbana i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

Det svenska förhållningssättet till pandemin är världsunikt. Till skillnad från majoriteten av världens länder har Sverige valt att inte begränsa individens frihet med lagar och regler. I stället betonar myndigheter och politiker individens eget ansvar och omdöme. Hur har det gått? Ann Heberlein utgår ifrån Aristoteles fronesisbegrepp, och är inte övertygad om att den valda strategin är realistisk.

Av Ann Heberlein | 1 februari 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 7 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Den svenska strategin betonar individens eget ansvar för att minska smittspridning av Covid-19. Det kan tyckas rimligt i ett land som beskrivs som ”världens mest individualistiska”.
  • Frihet medför ansvar. Hur bra är då svensken på att ta ansvar för de handlingar och val som påverkar andras liv och hälsa?
  • Erfarenheter av individers val att trotsa rekommendationerna, ger vid handen att individers förmåga till ansvarstagande är högst individuellt.
  • För att fatta goda och ansvarsfulla beslut krävs omdömesförmåga, det som Aristoteles benämner fronesis. Hur uppnår man det?
  • Utvecklandet av fronesis kräver interaktion med andra: I ett land präglat av ensamhushåll och individualism ges för lite tillfälle till detta.
  • Måhända bygger den svenska strategin på en orealistisk människosyn. Svensken tycks inte vara fullt så omdömesgill som FHM utgår ifrån.
I sitt tal till nationen den 22 november förra året betonade statsminister Stefan Löfven varje individs ansvar för att minska smittspridningen och bekämpa den pandemi som härjat världen sedan ett år tillbaka. Begreppet ”ansvar” nämndes, i olika former, inte mindre än sex gånger. ”…du måste visa beslutsamhet, självdisciplin och ansvarskänsla”, slog statsministern fast i talets avslutande passus.¹

Statsministerns tal rimmar väl med Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten. På folkhalsomyndigheten.se kan man läsa följande: ”Föreskriften som riktas till enskilda individer understryker det personliga ansvaret. Alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra”.²

Läs mer Visa mindre