Artiklar
När kritik av normkritiken bryter mot normen

MÅNGFALD | Reportern fick i uppdrag att göra ett program om normkritik. Han ville intervjua både förespråkare och kritiker. Men när han också ville ställa frågor till den egna företagsledningen om organisationens normkritiska normer tog det stopp. Nu har reportern fått lämna företaget. Dan Korn frågar sig om normkritiken har blivit en dogm.

Artiklar
Att sälja ett land

SJÄLVBILDER | När ett land betraktas som ett företag, som ska marknadsföras globalt, förskjuts idén om vad en stat är till för och vad det innebär att vara medborgare. Torbjörn Elensky reflekterar över varumärket Sverige och demokratins villkor i en tid av tilltagande politiskt PR-tänkande.

Artiklar
Dante och individualismens födelse

IDÉER | I Dantes Den gudomliga komedin skildras den senmedeltida människans kamp för att befria sig från klanmentalitet och i stället skapa ett samhälle uppbyggt kring fria individer. Att läsa Dante innebär en viktig påminnelse om den kampen och dess enastående konsekvenser i form av konst, upptäckter och vetenskapliga rön, skriver Johan Lundberg.