Artiklar
Strömkantringens år

PSYKOLOGI | Sveriges hastiga vändning i migrationsfrågan år 2015 säger minst lika mycket om psykologi och samhällsnormer som om sakpolitiska bedömningar, skriver Katarina Barrling. Omvändelsen belyser hur ett samhälle kan överskatta sin förmåga att höja sig över det materiella. Men det svenska exemplet visar också med all tydlighet hur mänsklig åsiktsbildning styrs av grupptryck, social belöning och bestraffning.

Artiklar
Den svenska stadskrisen

BOSTÄDER | Politiska ingrepp skapade en bostadsinfarkt som höll på att föra svenska städer till ruinens brant. När regleringarna lättade kom en återhämtning och innerstäderna växte. Nu missförstås naturliga värdeökningar som ett problem och nya ingrepp börjar efterfrågas, skriver Jan Jörnmark

Artiklar
Sverige och de medicinska åldersbedömningarna – en irrfärd

ENSAMKOMMANDE | Sverige har länge debatterat frågan om medicinsk åldersbedömning av asylsökande. Nu står vi i begrepp att införa en metod som är både obeprövad och betydligt mer kostsam än alternativen. Inget annat land i världen har gjort samma val. Vad händer om metoden visar sig inte fungera? Det politisk-vetenskapliga rabaldret är svårt att förstå, skriver läkaren Mattias Haglund.