Artiklar
Svensken – den sista människan?

IDÉER | Det som utmärker Sverige är inte svenskhet, utan att vi lämnat vår distinkta nationalkaraktär bakom oss. Vi är moderna – bärare av värden som förr eller senare kommer att förverkligas av alla kulturer. Så menar tongivande röster i debatten. Adam Nelvin hör en variation på ett evigt tema i västerländsk idéhistoria: myten om mänsklighetens framåtskridande och historiens slutpunkt.

Artiklar
Maktanalys som missar målet

KULTUR | Svenska museer säger sig vilja representera alla, ge plats för ”allas berättelser”. Men alla forum är inte till för att berätta alla historier. Vem bestämmer vilka berättelser som angår vem? Tanken att lokal svensk kultur inte skulle vara intressant för människor med rötter i andra delar av världen bygger på en outtalad tro på just det man vill bekämpa – nämligen föreställningar om jord och blod, skriver Dan Korn.

Artiklar
Den estetiska liberalismen som gick förlorad

IDÉER | I den tidiga svenska liberalismen fanns starka ideal om social gemenskap. Kultur och estetik betraktades som bärande delar av samhället. Problemet med vår tids nyliberalism är att den ger marknaden primat på alla områden av livet, skriver Susanna Sällström Matthews. Vi konsumerar i allt högre grad vår egen förgängliga skönhet och tycks ha förlorat intresset för de kollektiva och bestående skönhetsvärden som förenar människor både i nuet och över tid.