Genvägar
Francis Fukuyama: Political order and political decay

GENVÄGAR | I sitt tvåbandsverk The origins of political order och Political order and political decay undersöker den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama hur en fungerande stat blir till och vad som krävs för att vidmakthålla den. Detta är den andra av två genvägar till Fukuyamas verk om politisk ordning. Political order and political decay analyserar de moderna demokratiernas framväxt efter industrialismen, framgångsfaktorer och orsaker till politiskt förfall.

Artiklar
Nazisterna i Orienten

IDÉER | Det har utvecklats en akademisk industri runt Edward Said. Uppsatser och böcker produceras en masse, starkt influerade av Orientalism och hans andra verk i samma genre. Men hur påverkades Saids tänkande egentligen av det historiska sammanhang där han var verksam? Som författaren själv noterar kan en text sällan frikopplas från sin samtid och dess maktstrukturer. I hans eget fall är detta sammanhang långt ifrån oproblematiskt, skriver Johan Lundberg. Det finns därför skäl att se närmare på den kontext där Saids bärande idéer tog form.

Artiklar
Efterlyses: Ansvarstagande eliter

MITTFÅRAN | Att ta ansvar är inte detsamma som att alltid ta tillfället i akt. Det kan i själva verket vara detsamma som att avstå. En av de främsta dygderna i den antika moralfilosofin var måttfullhet – självbehärskning. Det är dags för dagens politiska och ekonomiska maktägare att återgå till måttfullhetens väg, skriver Anders Björnsson. Ett system som producerar ständigt växande ojämlikhet är inte hållbart.