Artiklar
Eliten som försvann

MAKT | Kritiska diskussioner om samhällseliten börjar förknippas med populism. Samhällsvetenskapliga analysmodeller har tidigare handlat om att ifrågasätta etablerade auktoriteter och uppvärdera synsätt från grupper som har mindre inflytande. I den nya diskursen om folket och eliterna vänds lojaliteten uppåt. Peter Santesson frågar sig vad det är som har hänt.

Artiklar
Samstämmighetens hot

DISKUSSIONER | Får man i Sverige ifrågasätta rätten till abort, förespråka dödsstraff eller restriktiv invandringspolitik? Svaret beror på vem man frågar. Somliga hävdar att vår offentliga debatt är ofri och intolerant. Andra ser sådana påståenden enbart som lömska retoriska vapen. Båda perspektiven är begripliga – men ett samhälle orienterat mot konsensus måste ständigt påminna sig om avvikares rätt att höras, skriver Patrik Lindenfors.

Artiklar
Enighet byggd på tomhet

DEMOKRATI | Konflikten mellan höger och vänster förefaller överspelad. Nu förenas forna meningsmotståndare i kamp mot populism och i växande misstro mot demokratin. Men dagens samsyn mellan liberaler och socialister vittnar främst om att båda parter förlorat tron på sin egen ideologi, skriver Malcom Kyeyune. Den nya alliansens världsbild ter sig ofta lika svartvit som högernationalisternas – bara med omvända förtecken för gott och ont.