Politik |
Politik |

Europa splittrat om ”coronaobligationer”

Det är 13 euroländer som nu vill se coronaobligationer. Egentligen räcker det för att länderna, enligt unionens fördrag och regelböcker, går vidare på egen hand.

Essä |
- Lyssna -

Sverige har färre möjligheter än många andra länder att genomföra extraordinära åtgärder vid en kris, skriver Krister Thelin.

Politik |
- Läs mer -

En fortsättning av de konflikter som föregick coronakrisen, en fördjupning av de transatlantiska motsättningarna samt en stärkt nationalism med stängda gränser och fördjupad protektionism vore katastrof för …