Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Angela Gui

Angela Gui är doktorand i vetenskapshistoria på Cambridgeuniversitetet, där hon forskar om kinesiska folkhälsokampanjer på nittonhundratalet. Hon är dotter till Gui Minhai, bokförläggaren som är fängslad i Kina.