Essä |
Essä |

Folkhemsfanan är på väg att överlämnas till SD

Vi står inför ett splittrat Sverige. Utvecklingen lovar grindsamhällen för de rika, ghetton för fattiga och parallellsamhällen för de mångkulturella, skriver professor Lars Trägårdh.

Nytt från redaktionen
- Läs mer -

Jörgen Huitfeldt om redaktionens vedermödor med att få Facebook att göra Kvartals innehåll synligt i människors flöden. Är Facebook rent av ett hot mot yttrandefriheten?

Analys |
- Läs mer -

Kravet på evidens är extra viktigt när det handlar om kost. Det menar doktorn i fysiologi Maria Ahlsen som vänder sig emot Erlanson-Albertssons essä ”Sockersjuk”