En vänsterregering som för högerpolitik? Eller högerpolitiker som får vänta förgäves på sina reformer? Veckopanelen resonerar kring de frågorna och många andra av veckans viktigaste spörsmål. Som varför det tycks så omöjligt för politiker att medge misstag eller misslyckanden. Varför kan ett slopat mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 inte helt enkelt motiveras med att målet var dåligt formulerat? Panelen har svaret. 

I panelen Mikael Odenberg, fri företagare, moderat och tidigare försvarsminister,  Jonas Nordling, tillträdande chefredaktör för Dagens Arena och Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och tidigare Supernanny i TV3. Programledare: Jörgen Huitfeldt.