Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Per Wikström

Per Wikström är nätexpert på branschorganisationen Energiföretagen.

Per Wikström

Per Wikström är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.