Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Erik Mo Welin

Erik Mo Welin är litteraturvetare, Kina-kännare och doktorand i sinologi vid Uppsala universitet. Han vill rikta ett särskilt tack till professor Mingwei Song, Wellesley College för att generöst ha delat med sig av svåråtkomligt material.