Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Erik Lakomaa

Erik Lakomaa är ekon dr i ekonomisk historia och föreståndare för Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning (EHFF). Hans forskning har främst rört hur företag och offentliga organisationer hanterat extern förändring, exempelvis ny teknik, nya marknader eller ny lagstiftning.