Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Politisk nostalgi styr järnvägens framtid

Foto: Steve Mann / Mostphotos
Av Erik Lakomaa | 1 april 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd Kvartal
I korthet
  • Tidigare hade järnvägen stora tekniska och ekonomiska fördelar jämfört med andra transportmedel. I dag överväger nackdelarna.
  • Det svenska järnvägsnätet bygger på hur landets ekonomiska geografi såg ut för mer än hundra år sedan – det är inte anpassat till dagens resvägar.
  • Nästan all spårbunden passagerartrafik är i dag subventionerad.
  • Om man endast hade tagit hänsyn till ekonomiska faktorer vore passagerartrafiken redan nedlagd.
Skulle vi bygga järnvägar i dag om de inte redan existerade? Det är dåtidens fördelar och inte dagens nackdelar som styr debatten om tågtrafik i Sverige, anser Erik Lakomaa.

När man diskuterar investeringar i nya snabbtågslinjer bör man först ställa frågan om de lönar sig. Det gör de – förutsatt att intäkten i form av banavgifter överstiger investerings- och underhållskostnader. Så är inte fallet för nya linjer, inte ens med glädjekalkyler.

Samma resonemang kan tillämpas på redan existerande linjer. Överstiger underhållskostnaderna banavgifterna är det bättre att lägga ner linjerna.

Läs mer Visa mindre