Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.

Politisk nostalgi styr järnvägens framtid

Foto: Steve Mann / Mostphotos
Av Erik Lakomaa | 1 april 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 10 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Tidigare hade järnvägen stora tekniska och ekonomiska fördelar jämfört med andra transportmedel. I dag överväger nackdelarna.
  • Det svenska järnvägsnätet bygger på hur landets ekonomiska geografi såg ut för mer än hundra år sedan – det är inte anpassat till dagens resvägar.
  • Nästan all spårbunden passagerartrafik är i dag subventionerad.
  • Om man endast hade tagit hänsyn till ekonomiska faktorer vore passagerartrafiken redan nedlagd.
Skulle vi bygga järnvägar i dag om de inte redan existerade? Det är dåtidens fördelar och inte dagens nackdelar som styr debatten om tågtrafik i Sverige, anser Erik Lakomaa.

När man diskuterar investeringar i nya snabbtågslinjer bör man först ställa frågan om de lönar sig. Det gör de – förutsatt att intäkten i form av banavgifter överstiger investerings- och underhållskostnader. Så är inte fallet för nya linjer, inte ens med glädjekalkyler.

Samma resonemang kan tillämpas på redan existerande linjer. Överstiger underhållskostnaderna banavgifterna är det bättre att lägga ner linjerna. Vissa kan sannolikt användas för godstransporter, vilka inte kräver samma tillgänglighet och därmed mindre underhåll. Om man endast hade sett till ekonomiska faktorer skulle man troligen redan ha lagt ner passagerartrafiken. Nästan all spårbunden passagerartrafik är i dag subventionerad. Antingen genom att det offentliga bekostat banorna, genom direkta subventioner av driften eller – som oftast – båda delarna.

Läs mer Visa mindre