Hur väl eller mindre bra fungerar Sveriges sjukvårdssystem? I skuggan av coronakrisen undrar vi i detta Veckopanelen special huruvida den svenska vården med sin struktur, ansvar och finansiering är rätt från början. Styrkor och svagheter – vilka är kännetecknen för Sveriges sätt att organisera hälso- och sjukvård?

I panelen återfinns Göran Stiernstedt, läkare, statlig utredare och dessutom tidigare chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och regioner, Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet och Göran Hägglund, tidigare socialminister i alliansregeringen och numera senior rådgivare.