I Veckopanelen denna vecka: Svenska Filminstitutet meddelade i veckan att de endast kommer att ge marknadsstöd till kvinnor år 2020 om branschen inte lyckas göra något åt den skeva könsfördelningen bland filmare. Är detta en bra idé?

SVT har ägnat veckan åt olika aspekter av lag och ordning inför valet. Partierna överträffar varandra i tuffa förslag. Samtidigt hävdar kriminologen Jerzy Sarnecki att brottsligheten snarare har minskat än ökat. Vi diskuterar otrygghet och brott som valfråga och ställer oss frågan om det skett ett perspektivskifte? 

Panelen tar också avstamp i veckans Fredagsintervju med Anders Borg där denne ger sin syn på den migrationspolitik som fördes fram till och med år 2014. Panelen samtalar även kring det parlamentariska läge Anders Borg förutspår efter höstens val och hans förespråkande av ett blocköverstigande samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

Veckans panel består av Lars Ohly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet, Torbjörn Tännsjö, filosof och professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet och Jens Ganman, författare, frilansskribent och artist.

Programledare är Jörgen Huitfeldt och vid hans sida finns Kvartals chefredaktör Paulina Neuding