Statens nota för ersättningar till företag som måste permittera personal rusar till 95 miljarder. Storföretagen är inte ense om att slopa aktieutdelningar. 

Världshälsoorganisationen fruktar en våg av psykisk ohälsa som en följd av coronapandemin.

När Sverige ska utveckla narkotikapolitiken är det inte så viktigt att lyssna på Folkhälsomyndigheten.

Och vad har Kristina Lugn betytt för Sverige?

I Veckopanelen: Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet, Dick Erixon, chefredaktör på Sverigedemokraternas tidning Samtiden och Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé.