Regeringen hytter med pekfingret och förmanar i allt strängare ton befolkningen att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Restauranger kan komma att stängas om inte trängseln stoppas, heter det nu. Men klarar svenskarna frihet under ansvar eller är frestelserna för många när vårsolen gassar?

Panelen diskuterar myndigheternas kommunikation, kommenterar seniorprofessor Wilhelm Agrells konstateranden i Fredagsintervjun om vår oförmåga att värdera hot och risker och tar sig även an de dystra ekonomiska prognoserna och näringslivets rop på ännu mer statligt stöd.

Dessutom reflektioner om vad Almedalsveckans årslånga uppehåll kan betyda för demokratifestivalens framtid. Lyssna på Veckopanelen med Torbjörn Elensky, författare och skribent, Inga-Britt Ahlenius, tidigare ämbetsman och Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för tankesmedjan Katalys.