Kan det vara rätt att tvärstoppa näringsliv och nästan allt socialt umgänge om tusentals företag och kanske hundratusentals jobb stryker med? Och var ligger panelisterna på pessimist/optimistskalan?

Är alla människoliv exakt lika viktiga att rädda? Hur ska svensk sjukvård göra om respiratorerna inte räcker till både 90-åringen och 45-åringen? Och var är det globala perspektivet?

Veckopanelen med Barbro Westerholm , riksdagsledamot (L), tidigare chef för Socialstyrelsen. Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet. John Hassler nationalekonom vid Stockholms universitet och Måns Rosén, folkhälsoexpert, tidigare chef för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.