Män som faller i status och inflytande, som förlorar sin position och kanske stöts bort ur gemenskapen – vilka är de och varför fungerar det så här? I denna Veckopanelen Special skärskådar och fördjupar vi Kvartals satsning på temat #manfall.

Hur vanligt är det att män i Sverige faller socialt, ekonomiskt och hälsomässigt? Vilka faktorer i vårt samhälle ligger bakom när män faller, och vad kan man göra för att förebygga en negativ utveckling?

Expertpanelen består av Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet och doktor i historia, och Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap. Programledare är Staffan Dopping och vid hans sida finns Paulina Neuding, chefredaktör på Kvartal.