Världen är i en akut ekonomisk kris, och Sverige är inget undantag. Vi går in i en ”synnerligen djup lågkonjunktur”, fler än 36 000 personer har på kort tid varslats om uppsägning, ”vi kommer att få se en konkursvåg utan dess like” och regeringen har aviserat unikt stora stödpaket. Hur ser hoppet om framtiden ut?

I Veckopanelen Special analyseras ekonomin av en kvalificerad kvartett:

Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, Sveriges kommuner och regioner

Lars Magnusson, seniorprofessor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning