Det bråkas om Brottsförebyggande rådet, men vem ska vi lita mest på? På Brå eller forskarna som har studerat Brå?

Minusräntan är snart ett minne blott, men var det verkligen en god nyhet?

Nu ska alla politikområden genomsyras av regeringens och samarbetspartiernas klimatpolitiska handlingsplan. Alla ministrar är klimatministrar!

Dessutom tar vi oss an medborgarjournalisten Joakim Lamottes senaste besök i en dramatisk verklighet, opinionssiffrorna i veckan och en global klimataktivists famösa hemresa.

Årets sista veckopanel med Thomas Mattsson, publicist, Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete och Torbjörn Hållö, ekonom på LO.