Vi har upplevt en av de mest dramatiska veckorna i modern tid: Våra grannländer stänger sina gränser, demokratier förbjuder människor att lämna sina hem och världsekonomin har tvärnitat snabbare och mer oväntat än någonsin tidigare. 

Hur stort är hotet från det nya coronaviruset? Vad kan vi göra åt det? Och hur ska avvägningen göras mellan  människoliv och risken för ekonomisk depression med massarbetslöshet och social oro som följd.

I denna specialupplaga av Veckopanelen diskuterar fyra experter vad som ledde fram till dagens situation, hur nuläget ser ut och vad som kan vänta framöver. Med Inga-Britt Ahlenius som har lång erfarenhet som myndighetschef såväl utomlands som i Sverige, Tom Britton, professor i matematik, Annika Linde, läkare, virolog och tidigare statsepidemiolog samt Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.