Nu ska advokatrapporten som Svenska Akademien beställt lämnas över till rättsvårdande myndigheter. Kommer det slutligen att klarna vad konflikten handlar om?

Regeringens sista budget som lades fram i veckan har beskrivits som försiktig och utan tydlig politisk riktning. Finns valtaktik bakom?

Moderaterna lägger fram förslag om förbud mot tiggeri. Kommer det att följas av fler liknande förslag från andra partier?

Gäster denna vecka är Inga-Britt Ahlenius, f.d. undergeneralsekreterare för FN:s internrevision, Lars Ohly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet och Sven-Otto Littorin, tidigare arbetsmarknadsminister i regeringen Reinfeldt.

Programledare är som vanligt Jörgen Huitfeldt och vid hans sida som vanligt Kvartals chefredaktör  Paulina Neuding.