Chefredaktörerna för Kvartal respektive Dagens Arena, Jörgen Huitfeldt och Jonas Nordling, träffades för första gången 1995 på Stockholms universitets journalistutbildning JMK. Som kurskamrater förde de ändlösa diskussioner om samhället och journalistiken, festade och spelade korpfotboll ihop i BK Drevet.

Åren som följde tog deras journalistkarriärer olika banor: Jonas ägnade sig åt bostadsjournalistik på Vår Bostad och blev så småningom ordförande för Journalistförbundet. Jörgen sökte sig till SR Ekot där han under många år var programledare för P1-morgon och Studio Ett. 

För några år sedan började de åter träffas mer regelbundet och återupptog samtalen om journalistiken och samhället. Samtal som de själva fann så givande att de tyckte det vore synd om inte fler fick ta del av dem. Så varannan vecka bjuder Kvartal och Dagens Arena sina respektive lyssnare på ”Den svenska modellen” – en podd om journalistikens roll i ett föränderligt samhälle.