Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Sverige får inte sjabbla bort den rena elen

Kortslutning? Tysklands omställning mot 100 procent förnybar energi har blivit ett katastrofalt misslyckande för klimatet, menar artikelförfattarna. Foto: Hannibal Hanschke / TT Nyhetsbyrån

Tysklands omställning mot 100 procent förnybar energi är ett katastrofalt misslyckande för klimatet, samtidigt som det svenska kärnkraftsprogrammet har inneburit världshistoriens hittills snabbaste expansion av fossilfri elproduktion per capita. Men istället för att stolt visa upp sin unika framgång verkar Sverige vara på väg att sjabbla bort det som har byggts upp, varnar forskarna Staffan Qvist, Steven Pinker och Joshua S. Goldstein i en specialskriven essä för Kvartal.

Detta är del 2 och den avslutande essän i Kvartals artikelserie på temat kärnkraft. I del 1 analyserar energiforskaren Staffan Qvist alternativen för ett fossilfritt elsystem i Sverige.

Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 8 minSkärmläsarvänlig
I korthet

/ Just nu försöker en stor del av världens länder att hitta lösningar på hur fossil energi helt kan fasas ut ur ekonomin under de närmaste 20–30 åren. Ren el är överallt det första, största och viktigaste steget för klimatet.

/ Ett antal länder producerar och konsumerar redan idag fossilfri el, dygnet runt, året om. Vi har alltså ett facit att tillgå med lösningar på problemet.

/ Sverige, Frankrike och den kanadensiska provinsen Ontario har visat att det genom en kombination av förnybart och kärnkraft går att snabbt ställa om till fossilfri elektricitet utan att helt förlita sig på gynnsamma lokala förutsättningar.

/ Tysklands omställning mot ”100 procent förnybart” har hittills varit ett katastrofalt misslyckande för klimatet.  Nästan 3000 miljarder kr har investerats hittills, utan några nämnvärda minskningar av utsläpp

/Sverige borde visa upp sin unika framgång för världen, men istället är man på väg att sjabbla bort det man har byggt upp.

När man ska lösa ett problem är ett av de effektivaste (och vanligaste) sätten att se om någon annan redan har löst samma problem. Tänk dig att försöka att fixa något i hemmet eller att laga bilen idag utan att ha någon hjälte från Youtube vid din sida, som metodiskt tar dig igenom arbetet steg för steg. Som tur är behöver vi väldigt sällan söka en helt ny lösning från scratch.

Elektricitet viktigast för klimatet

Just nu försöker en stor del av världens länder hitta lösningar på hur fossil energi helt kan fasas ut ur ekonomin under de närmaste 20–30 åren. Det är vår tids ödesfråga. I alla sådana planer är elektriciteten helt avgörande. Om världen fasar ut fossila bränslen från elproduktionen så försvinner redan där en betydande del av utsläppen – el- och värmeproduktion idag står för 42 procent av globala utsläpp av växthusgaser.[1] Ökar sedan tillgången på fossilfri el så kan många andra sektorer elektrifieras och helt sluta använda fossila bränslen. Det säger sig självt att en elbil inte är tillräckligt klimatsmart om den laddas i Kina där fossilbränslen står för över 70 procent av elektriciteten. Ren el är därför överallt det första, största och viktigaste steget för klimatet.

Lösningen finns

När det gäller att nå fossilfrihet i elproduktionen har vi idag statistik att tillgå och inspireras av. Ett antal länder och regioner producerar och konsumerar redan idag fossilfri elektricitet, dygnet runt, året om. Vi har alltså faktiskt ett facit att tillgå med lösningar på problemet: vi kan se hur detta gjordes, hur lång tid det tog, och hur mycket det kostade. Det är en del av vad vi beskriver i boken Klimatnyckeln, och grafiskt kan vem som helst se i realtid var i världen som smutsig och ren elektricitet produceras (på www.electricitymap.org).

Läs mer Visa mindre