Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Prova Kvartal Total i en månad helt gratis!
Prova Kvartal Total i en månad helt gratis!
Samhälle |

100 procent förnybart är osmart

Kärnkraftverket Forsmark Foto: Forsmark/TT Nyhetsbyrån

Ett elsystem med kärnkraft som en komponent är billigare och bättre för klimatet än ett som är ”100% förnybart” – även om ny kärnkraft kostar mer per kilowattimme än vind. Energiforskaren Staffan Qvist går i en analys igenom alternativen för ett fossilfritt elsystem i Sverige.

Av Staffan Qvist | 5 juni 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 17 min Skärmläsarvänlig
I korthet

/ Om man säger att produktionskostnaden för en kWh från ett nytt vindkraftverk sannolikt är betydligt lägre än för ny kärnkraft, och från detta försöker påskina att ett ”100% förnybart” system är den mest kostnadseffektiva framtida fossilfria lösningen, då missar man systemdimensionen.

/ Investeringar i existerande kärnkraft, inklusive de nedläggningsplanerade reaktorerna Ringhals 1 och 2, är utan jämförelse de mest kostnads- och klimateffektiva insatserna Sverige kan göra på systemnivå.

/ Mitt i brinnande klimatkris stänger statliga Vattenfall två klimatvänliga reaktorer, medan man fortsätter köra sju kolkraftverk i Holland och Tyskland.

/ För att bibehålla ett fossilfritt, leveranssäkert och kostnadseffektivt svenskt elsystem på sikt måste även förutsättningar som möjliggör investeringar i ny modern kärnkraft omedelbart utredas förutsättningslöst.

/ En övergång till 100 procent förnybart innebär enorma kostnader på systemnivå, även om enskilda vindkraftverk kan byggas billigt.

Nivån på diskussionen kring den svenska kärnkraften och dess roll för klimatet och i framtidens energisystem har successivt förbättrats under senare år. Det egentligen ganska självklara faktum att kärnkraften är klimatvänlig har bekräftats av både FN:s klimatpanel IPCC och de mest detaljerade livscykelanalyser som gjorts för svenska förhållanden[1]. Den svenska kärnkraften har över hela sin livscykel lägre koldioxidutsläpp än till och med sol- och vind.  Den så kallade ”avfallsfrågan”, som länge var helt central i diskussionen, är idag i stort sett helt överspelad.

Läs mer Visa mindre