Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Sverige behöver en pragmatisk renässans

Illustration: Stuart Kinlough / Ikon Images / TT

I svensk politisk kultur blir det allt viktigare att tycka “rätt” än att lösa problem. De andra har inte bara fel, de är farliga. Men det fanns en tid då politiker grälade och ändå lyckades hantera problemen gemensamt, och skapa ett av världens bästa samhällen. Kurt Lundgren presenterar de amerikanska pragmatiska filosofer som inspirerade till denna utveckling, vars tankar skulle kunna hjälpa oss att återskapa en pragmatisk samhällskultur.

Av Kurt Lundgren | 10 augusti 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Lyssna på texten I korthet Stöd KvartalLästid 8 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Politikens uppgift är inte att hålla vackra tal utan att se verkligheten och problemen i deras sammanhang, och agera.
  • Saknar vi kunskap? Formulera en hypotes. Gör ett avgränsat försök. Utvärdera och formulera ny hypotes.
  • I en osäker värld kan partierna ändå formulera sig i form av preliminära visioner formulerade på ett sätt som medborgarna kan förhålla sig till och diskutera.
  • En kultur där politiker kan säga ”Men jag kan ha fel” efterlyses.
  • ”Fruktans politik” skapar misslyckanden. Preliminära men realistiska handlingsplaner skapar ny kunskap och väcker hopp.

Se verkligheten. Politik är att lösa problem. Bedöm politiken utifrån konsekvenserna. Undersök problemet i dess sammanhang.

Dessa ord är inte ett citat från ”Ring P1” i Sverige, utan formulerades för drygt hundra år sedan av en grupp tänkare som blivit kända som ”de amerikanska pragmatiska filosoferna”. Bland de ”klassiska” pragmatiska filosoferna brukas Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) och John Dewey (1859-1952) räknas.

Den pragmatiska filosofin utvecklades i ett samhälle där industrialisering och urbanisering på bred nivå slog igenom med stora sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem som följd. Nu var det dags för politiker, vetenskapsmän i allmänhet och filosofer att vända sina blickar mot denna problemfyllda värld. De nämnda filosoferna hade ofta skilda uppfattningar men en gemensam kärna, som kan beskrivas som ”en politisk grammatik” eller ”ett pragmatiskt protokoll”, och sammanfattas som följer.

Läs mer Visa mindre