Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Kurt Lundgren

Kurt Lundgren är nationalekonom och civilingenjör som efter pensionering forskar om ”Landet Lagoms” långsiktiga utveckling.