Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Italiens olycka är inte svenska skattebetalares ansvar

Det var inte svenskarna som röstade på honom. Italiens tidigare premiärminister Silvio Berlusconi lämnar sjukhuset efter behandling för covid-19. Andrea Fasani/TT

Italiens ekonomiska problem är resultat av landets demokratiskt valda regeringars beslut. Sveriges tidigare EU-ambassadör Lars Anell svarar här på Thomas Steinfelds essä ”De sparsamma förstår inte Italiens olycka”. EU:s nya återhämtningsfond gör Italien till den största mottagaren av rena gåvor och utomordentligt förmånliga lån. Men Anell menar att maffians politiska inflytande, omfattande korruption, orimliga transaktionskostnader för näringslivet och ett bristfälligt utbildningsväsende inte kan åtgärdas i Bryssel.

Av Lars  Anell | 26 november 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Stöd KvartalLästid 7 minSkärmläsarvänlig
I korthet
För att vara helt ärlig är jag efter trefaldig närläsning av Thomas Steinfelds artikel – ”De sparsamma i norr förstår inte Italiens olycka” – inte helt klar över vad han säger och varför. Det råder emellertid inget tvivel om att Italien oförskyllt drabbats av en rad olyckor. Litanian är lång men inte unik. Det framgår inte vem eller vad som bär skuld för eländet. I alla händelser är det skattebetalare i norr som ska stå för notan.

Om vi håller oss till landets ekonomiska problem är det tydligt att den europeiska unionen i någon mening är huvudansvarig. Denna har nu ”delats mellan vinnare och förlorare, och det finns ingen anledning att tro att denna splittring går att överkomma (obotlig alltså). Orsaken för denna delning ligger framför allt i den inre motsägelsen som är grunden för hela unionen: antagandet att en sammanslutning av konkurrenter, som fortsätter att vara motspelare, kommer att leda till vinst för alla”.

Den som vill eliminera konkurrens från en marknadsekonomi måste nog prestera mer än en litania över förlorarens lott.

Läs mer Visa mindre