Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

.

Den svenska modellen

En podd om journalistik med chefredaktörerna Jörgen Huitfeldt på Kvartal och Jonas Nordling på Dagens Arena.

Den svenska modellen

En podd om journalistik med chefredaktörerna Jörgen Huitfeldt på Kvartal och Jonas Nordling på Dagens Arena.

Vi läser allt mindre och allt sämre i Sverige. Utredningen Läsdelegationen föreslog ett läsråd som nu håller på att förverkligas. Men är det rätt medicin för att främja läskunnigheten? Jonas Nordling tvivlar. Och talibanernas återkomst i Afghanistan får Jörgen Huitfeldt att uppmärksamma journalistikens förkärlek för narrativ om onda och goda krafter. Något som ofta gör att vi förenklar berättelser, ibland på gränsen till förvanskning.

Fler avsnitt

Nyligen kom regeringens förslag på hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska bli svensk lag. Med stöd av det ska redaktioner kunna få ersättning av techjättarna för det journalistiska material som de matar Google och de sociala medierna med. Men vilka incitament har dessa att komma till förhandlingsbordet? Ett underskattat hinder i public service-chefernas strävan efter ökad balans är de informella makthavarnas starka inflytande. På en redaktion kan en medarbetare med hög status ofta ha mer att säga till om än den som formellt är chef.
I november drog SD-finansierade youtube-kanalen Riks igång. Under vinjetten "konservativ nyhetsförmedling" rapporteras det flitigt kring teman som brott, migration och progressiv genusideologi. Och målet är inte att vara en balanserad nyhetsförmedlare, berättar den ansvarige utgivaren Dick Erixon. Istället vill Riks vara en motvikt mot ett media-etablissemang som de anser vara vänstervridet.
Som justitiekansler är Mari Heidenborg den enda med rätt att väcka åtal i mål som rör tryck- och yttrandefrihet. Vilka ser hon som de största hoten mot yttrandefriheten idag? Hon ger också sin syn på den hårda kritik hon mötte efter beslutet om en ersättning på 840 000 kr till en dömd våldtäktsman som suttit frihetsberövad för länge. Det belopp mannen beviljades av JK är många gånger större än det skadestånd han ska betala till sina offer. Varför är det så?
Den kritik som riktats mot Carina Bergfeldt efter hennes Afghanistan-insamling och efter "girlpower-middagen" med Annie Lööf sätter fingret på TV-profilernas svåra dilemma: Du får gärna bli en kändis men inte bete dig som en. Efter Stefan Löfvens aviserade avgång har medierna dominerats av rapportering om fraktionsstrider och dolda motiv. Men är detta sätt att beskriva politik något som gynnar medborgarna? Eller snarare en metod för att journalister att dölja sin okunnighet om politikens kärna – sakfrågorna?
Rollen som allmänhetens medieombudsman har funnits i 50 år. Ursprungstanken var att branschen skulle reglera sig själv, snarare än att politiker skulle snäva av utrymmet genom skärpt lagstiftning. Genom MO ska enskilda människor som utsatts för mediala övertramp kunna få upprättelse. Nyligen tillträdde mångårige DN-chefen Caspar Opitz som ny Medieombudsman. Hur vill han förvalta ansvaret?
Fler avsnitt