I samband med Bokmässan har en ny avdelning, Kvartal Kultur, lanserats. I det här samtalet intervjuas kulturredaktören Ola Wong om bakgrunden till satsningen och om det svenska kulturklimatet.