Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Så bygger vi mer tolerans

Tolernas till medmänniskor kan öka genom till exempel ekonomiska transkaktioner där båda parter uppfattar sig som vinnare. FOTO: Anders Good/TT

Det mångkulturella samhället innebär en utmaning. Hur ska människor kunna leva tillsammans utan konflikter trots olika värderingar, normer och livsval? Ett svar är genom tolerans – genom att de, trots att de ofta har olika synsätt, accepterar att andra tycker och är annorlunda. Vår egen forskning om synen på bland annat homosexuella och judar tyder på att tolerans stimuleras av rättsstat och marknadsekonomi och att dessa fundament i den liberala demokratin därför också behöver omfamnas av kulturella skäl, skriver Niclas Berggren och Therese Nilsson, båda forskare i nationalekonomi.

Av Niclas Berggren och Therese Nilsson | 27 oktober 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 12 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Det mångkulturella samhället rymmer utmaningar.

Tolerans är en viktig social attityd för att minska konflikter.

Rättsstaten förmår stimulera tolerans, liksom ett stabilt penningväsende.

Globalisering gynnar en vilja att lära barn tolerans, men ökad frihet för handel och finansiella transaktioner kan förstärka antisemitism.

Den liberala demokratin, med rättsstat och marknadsekonomi, rymmer i sig mekanismer som verkar för harmoni i samlevnaden människor emellan.

Det mångkulturella samhälle vi lever i har sina styrkor och svagheter, men oavsett vad man tycker om att människor med olika bakgrunder, etnicitet, värderingar och livsval lever tillsammans håller nog så gott som alla med om att det är bra att undvika konflikter. Ett klassiskt recept för det är tolerans, en social attityd som innebär att man inte lägger sig i vad andra människor tycker eller hur de lever sina liv.

Tänkare som John Locke (i A letter concerning toleration) och John Stuart Mill (i On liberty) har betonat att denna attityd i regel leder till harmoni och lycka. Det kan jämföras med en situation där människor försöker styra och ställa över andra, vilket ofta orsakar osämja. Men om nu tolerans anses eftersträvansvärt blir frågan hur denna attityd kan gynnas.

Ett huvudresultat är att ett effektivt och rättvist rättssystem är av stor betydelse för hur toleranta människor är, men också att viss ekonomisk politik spelar roll.

Frågan kan besvaras ur många olika perspektiv; i vår forskning har vi fokuserat på toleransens institutionella grunder. Det innebär att vi undersöker hur ett samhälles ekonomisk-rättsliga regelverk påverkar förekomsten av tolerans mot personer av annan etnisk tillhörighet, annan sexuell läggning och annan religion. Ett huvudresultat är att ett effektivt och rättvist rättssystem är av stor betydelse för hur toleranta människor är, men också att viss ekonomisk politik spelar roll.1

Läs mer Visa mindre