Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Antisemitism och homofobi stora globala problem

Den första kippavandringen i Sverige ägde rum i Malmö i december 2011, som en manifestation mot hot och trakasserier. Bilden är från 2014. Foto: Stig-Åke Jönsson / TT

Det råder stora skillnader i värderingar över världen – man kan nästan tala om en klyfta. Minst antisemitism och homofobi hittar man i Västvärlden, och mest i Mellanöstern och Afrika. Ofta, men inte alltid, hänger dessa två attityder ihop. Män är oftare både mer antisemitiska och homofoba än kvinnor. Och rika länder är överlag mer toleranta i dessa frågor än fattiga, skriver Kvartals Henrik Höjer som grävt i några globala attitydundersökningar.

Av Henrik Höjer | 23 oktober 2020
Henrik Höjer är Kvartals vetenskapsredaktör. Han är även historiker och författare.
ProfilLästid 4 min Skärmläsarvänlig
I korthet
I Sverige uppger 5 procent att homosexualitet inte ska accepteras av samhället. I Nigeria är siffran 91 procent. Dessa två länder utgör extremerna i den senaste studien från Pew Research Center från 2019, som bygger på över 38 000 respondenter i mer än 30 länder.

Även antisemitismen är mycket utbredd, runt 26 procent av världens befolkning beräknas ha antisemitiska attityder.

I Sverige kan 4 procent av befolkningen anses ha antisemitiska attityder, vilket är en av de lägsta siffrorna i världen. I Irak är andelen 92 procent, vilket är bland den högsta siffran i världen. Detta framgår av de senaste siffrorna från ADL, en global opinionsundersökning om antisemitism.

Sverige är med andra ord ett ovanligt land – globalt sett är acceptansen för homosexualitet rätt låg utanför Västeuropa och den amerikanska kontinenten. Även antisemitismen är mycket utbredd, runt 26 procent av världens befolkning beräknas ha antisemitiska attityder.

Åt rätt håll

Dessa värderingsklyftor skär igenom världen, och framför allt synen på homosexualitet har uppmätts noggrant i längre tidserier. I Västeuropa och Nordamerika uppger en stor majoritet, runt 80–90 procent, att homosexualitet är acceptabelt. Men i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika (med undantagen Israel och Sydafrika) är attityderna rakt motsatta – en majoritet menar att homosexualitet är oacceptabelt.

I många länder har dock attityderna blivit allt mer accepterande över tid – i Indien har man gått från 15 till 37 procent som tolererar homosexualitet bara under 2000-talet, och i Kenya från 1 till 14 procent!

I många länder är personer med högersympatier mer negativa till homosexuella än de med vänstersympatier…

Attityderna till homosexualitet hänger ofta samman med religion – de som är medlemmar av religiösa församlingar är ofta mer negativa, enligt Pew Research. Detta är vanligen en skiljelinje inom många länder. I ett land som Polen är detta en stor rågång; bland de som ser sig som mycket religiösa har en majoritet homofoba attityder, medan gruppen som inte ser religion som viktigt är långt mer accepterande. Även inom muslimska länder är synen på homosexualitet extra negativ bland dem som är starkt religiösa.

I många länder är personer med högersympatier mer negativa till homosexuella än de med vänstersympatier, detta är särskilt påtagligt i till exempel USA.

En annan övergripande faktor är att rikare länder generellt är mer accepterande. Men länder som sticker ut i detta sammanhang är USA och Ryssland, som båda har befolkningar som är mindre positiva är de borde vara med tanke på inkomstnivåerna. Å andra sidan kan man se att människorna i Indien, Filippinerna, Argentina och Brasilien är mindre fördomsfulla än inkomsterna i landet skulle antyda.

Sambandet mellan inkomster och attityder till homosexualitet. Källa: Pew Research Center.
Sambandet mellan inkomster och attityder till homosexualitet. Källa: Pew Research Center.

I de flesta länder är de unga betydligt mer toleranta i denna fråga, med undantag för de mest extrema länderna; i såväl Sverige som Nigeria är synen på homosexualitet något som inte har så mycket med ålder att göra. I många länder, till exempel Sverige, är kvinnor något mer positiva till homosexualitet än män, men störst är denna skillnad i östasiatiska länder. Och i de flesta undersökta länder är högutbildade mer toleranta än lågutbildade.

I World Values Survey uppvisas ett liknande mönster: I Skandinavien och Västeuropa ser de flesta homosexualitet som ett fullt berättigat beteende – medan man i länder som Jordanien, Tunisien och Armenien har en motsatt inställning.

Utbredd antisemitism

Vad gäller antisemitism så är mönstren till viss del liknande, även om det verkar finnas färre studier på global nivå inom detta område. Inom Pew Research Center ser man i alla fall inom Europa ett mönster som liknar homofobins utbredning – där man kan notera att östeuropeiska länder har en lägre acceptans för såväl homosexuella som judar.

Kvinnor är generellt mindre antisemitiska än män…

Mest antisemitism finner man i Mellanöstern och bland muslimska trosbekännare – och minst på den amerikanska kontinenten och i Oceanien, enligt ADL.

De länder som sticker ut med allra lägst antisemitism är Laos, Filippinerna och Sverige. Och de länder utanför Mellanöstern (där för övrigt bara 38 procent uppger att de känner till Förintelsen) som är mest antisemitiska är Grekland, Malaysia och Armenien.

Kvinnor är generellt mindre antisemitiska än män, och har inte heller lika homofoba attityder som män.

Detta är några grova basfakta i två frågor som ibland aktualiseras i dagens integrationsdebatt. Den svåra frågan är hur man ska förändra de negativa attityderna, vilket vi dock vet är möjligt. I Sverige har ju stora förändringar skett det senaste generationerna, framför allt beträffande homosexualitet, som var kriminaliserat fram till år 1944 och klassat som psykisk störning fram till år 1979.

Vad gäller synen på homosexualitet går världen sakta åt mer accepterande attityder, även om man har långt kvar i delar av världen, enligt forskaren Bi Puranen vid World Values Survey.

Men vad gäller antisemitism på global nivå är kunskapsläget mer oklart, och därmed trenderna i stort. En ljuspunkt är dock att yngre och medelålders är något mindre antisemitiska än äldre, rent generellt. Kanske kan detta mönster på sikt leda till mindre antisemitiska attityder?

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.