Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

På väg mot konfrontation med Nato

Tyska Nato-flygplan ökar sin beredskap i och med kriget i Ukraina. FOTO: Felix Hörhager /TT

Ett utdraget krig i Ukraina riskerar förr eller senare att leda till en militär konfrontation mellan Ryssland och Nato, skriver freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell.

Av Wilhelm Agrell | 9 mars 2022
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Lyssna på textenStöd KvartalLästid 7 minSkärmläsarvänlig
I korthet
Väst hade i förväg aviserat en lång räcka sanktioner som skulle utlösas om Ryssland angrep Ukraina. Dessa hot hade, som utvecklingen nu visat, ingen som helst avskräckande effekt. Det är därför osannolikt att några ytterligare sanktioner skulle kunna påverka den ryska statsledning som uppenbarligen är helt fixerad vid att i ett första steg krossa Ukraina som självständig stat och därmed göra slut på det man velat uppfatta som en tre decennier lång historisk parentes.

Vad kan då väst göra för att stoppa denna katastrofala utveckling? Och hur långt längs konflikteskalationens sluttande plan kommer detta att föra?

Nya sanktioner kommer knappast att förslå, inte på kort sikt och förmodligen inte heller på längre. Två fall i det nära förgångna av heltäckande och långvariga sanktioner misslyckades med att ändra en aggressiv statslednings agerande. Både fallet Irak och Serbien/Restjugoslavien visar att sanktioner inte förmår bryta en stats militära förmåga under överskådlig tid. Sanktionslitteraturen pekar också på de kontraproduktiva effekterna, där sanktioner kan utnyttjas av en auktoritär statsledning för att skapa och vidmakthålla en yttre fiendebild, som dessutom befolkningens umbäranden kan skyllas på.

Läs mer Visa mindre