Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Mosskin missar moralistens moral

Skylt i en kiosk med budskapet att visa hänsyn under pandemin, våren 2020. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Coronapandemin innebär en existentiell kris som påverkar både individ och samhälle på djupet. Organisationspsykologen Jonas Mosskin hävdar att rädslan för corona har delat upp svenskarna i två grupper, realister och moralister. Men Mosskins analys är för individfokuserad och apolitisk. Mystifiering av den andra sidan riskerar att förvärra snarare än förbättra situationen, menar Ina Hallström i en fördjupande essä.

Av Ina Hallström | 24 juni 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Lyssna på texten I korthet Stöd KvartalLästid 15 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Organisationspsykologen Jonas Mosskin menar att rädslan för corona har delat befolkningen i två grupper, realister och moralister.
  • Mosskins analys missar de etiska och politiska dimensioner som kan förklara moralisternas beteende, liksom att polariseringen handlar om olika åsikter om hur pandemin bäst kan hanteras.
  • Moralisterna är inte ensamma i sin bedömning. De större granskningar som har gjorts av Coronakommissionen, Inspektionen för vård och hälsa och Konstitutionsutskottet lyfter allvarlig kritik av pandemihanteringen.
  • Fokus på olika personligheter och uppdelningen i realister och moralister riskerar att förvärra polariseringen i en tid då vi behöver ökad förståelse för människors olika åsikter.
I sin text i Kvartal från den 4 juni bjuder organisationspsykologen Jonas Mosskin på en ny infallsvinkel på pandemidebatten: Rädslan för corona har delat befolkningen i två grupper.¹ Grundargumenten är enkla, Mosskin menar att pandemin har inneburit en existentiell kris som har ökat polariseringen i samhället. Det som har drivit denna psykologiska process är rädsla. Svenskarna har delat upp sig i två tydliga grupper, moralister och realister. Moralisterna är styrda av dygder (de har sett det ”som sin moraliska plikt att berätta för andra om hur man skall agera”, de uppmanar Mosskin att backa i kiosken trots att han håller avstånd, de byter trottoar och hoppar demonstrativt åt sidan ”som vore vi medmänniskor pestsmittade”). Realisterna har haft ett ”mer avspänt och pragmatiskt förhållande” till restriktionerna.

Läs mer Visa mindre