I detta avsnitt lyfter Jonas Nordling ett problem som hans reportrar har stött på nyligen: Intervjupersoner som vill ta tillbaka eller ändra sina uttalanden i efterhand med hänvisning till det amerikanska uttrycket ”Off the record”. 

Jörgen Huitfeldt ställer frågan om det allt starkare fokuset på ”här och nu” i journalistiken i själva verket gör oss mindre upplysta, ja rent lite dummare.