Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Qanons rötter är hatet mot Frimurarna

Demonstranter eldas på av Alex Jones under valprotesterna utanför kongressen den 6 januari 2021. Foto: zz/STRF/TT.

Det finns en konspirationsteoretisk tradition som går som en röd tråd genom den amerikanska historien. Qanon är måhända ett särskilt hysteriskt exempel, men likväl en parodisk upprepning av det antielitistiska budskap som Frimurarnas motståndare framförde på 1800-talet.

Av Tommy  Gunnarsson | 26 mars 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 10 min Skärmläsarvänlig
I korthet

I januari i år när den amerikanska kongressen stormades av anhängare till Trump blev den högerextrema kulten QAnon, Q, känd för en större allmänhet.

USA är ett samhälle med en mångfald av konspirationsteorier och alla dessa kommer inte från grupper på högerkanten. Traditionen som Q företräder ingår dock i en lång historisk kedja av konspirationsteoretiskt tänkande inom den amerikanska högern.

Att 20 av Amerikas presidenter varit medlemmar i slutna sällskap såsom Frimurarna och Odd Fellows ger en fingervisning om varför konspirationsteorier om makten sammansluten med hemliga sällskap varit så populära i landet.

Flertalet av den revolutionära erans presidenter var hängivna frimurare. Något som deras motståndare spred konspirationsteorier om.

1828 bildades Anti-Masonic Party. Sympatisörerna hade fastnat för konspirationsteorier om Frimurarna som en anti-kristen rörelse. Partiet vann också bland arbetare som vurmade för det anti-elitistiska budskapet. Visst känns detta igen bland sympatisörer till dagens kult kring Q?

Numera är Alex Jones ett namn som dyker upp när konspirationsteorier nämns. Han är en inspiratorisk föregångare till Q och var med och spred konspirationsteorin om Pizzagate i presidentvalskampanjen 2016.

USA  har som ingen annanstans visat sig vara en fruktbar kulturell, politisk och religiös grogrund för den här typen av konspirationsteorier.

I januari i år när den amerikanska kongressen stormades av anhängare till Trump blev den högerextrema kulten Qanon, även kallad Q, känd för en större allmänhet. Upprinnelsen till Q finner vi dock redan i oktober 2017 när någon, med användarnamnet Q Clearance Patriot internetforumet 4chan i tråden Calm Before the Storm, började posta mer eller mindre kryptiska meddelanden av konspirationsteoretisk natur.

I dessa meddelanden hävdade Q Clearance Patriot bland annat att han/hon var säkerhetsklassad av högsta rang, därav Q Clearance, vilket står för godkännande att få tillgång till topphemligt material genom USA:s energiministerium, och att han/hon var utsänd att informera allmänheten om att Donald Trump för ett hemligt krig mot en lika hemlig regering som styr USA genom en deep state. Övriga användare i tråden har sedan starten försökt tolka hans meddelanden och sedan spritt dessa vidare likt digitala löpeldar i otaliga andra sociala medier.

Samtliga inom denna elit, hoppas Q-anhängarna, ska genom Trumps hemliga krig föras inför skranket och avrättas.

Den gängse tolkningen bland Q-anhängarna är att det hemliga krig som Trump bedriver riktar sig mot en i hemlighet satansdyrkande pedofil elit, som i USA styr den storpolitiska och mediala världen. I denna elit ingår bland andra demokratiska politiker som Hillary Clinton och Barack Obama, men även liberala kulturpersonligheter som Tom Hanks. Samtliga inom denna elit, hoppas Q-anhängarna, ska genom Trumps hemliga krig föras inför skranket och avrättas.

Konspirationsteorier finns överallt

Konspirationsteorier, det vill säga teorier om olika former av komplotter, ofta påstått anförda av den högsta politiska makten, är knappast något samhälle fritt från. Q är måhända ett särskilt hysteriskt exempel där historien nu upprepar sig som parodi, men är likväl en del av en lång amerikansk tradition av konspirationsteorier som hållit i sig sedan landets födelse. En tradition som oftast är företrädd av folk längst ut på högerkanten med ett konspirationsteoretiskt tänkande, vilket innebär att man är övertygad om att eliten konspirerar genom slutna eller hemliga ockulta eller antikristna sällskap.

USA är ett samhälle med en mångfald av konspirationsteorier, och alla dessa är definitivt inte anförda av folk eller grupper på högerkanten. Mordet på president Kennedy och 9/11 med planen som flög in i World Trade Center i New York är exempel på dramatiska händelser som lockat konspirationsteoretiker som ideologiskt tillhör vänstern. Dessutom finns det en en uppsjö av mer eller mindre opolitiska konspirationsteorier, inte minst inom den amerikanska New Age-rörelsen där andliga föreställningar eller tron på aliens (utomjordingar) är mer framträdande än det politiska. Traditionen som Q företräder ingår dock i en lång historisk kedja av konspirationsteoretiskt tänkande inom den amerikanska högern. Låt oss här utforska bakgrunden till denna.

Känt är att tjugo av Amerikas presidenter varit medlemmar i slutna sällskap såsom Frimurarna och Odd Fellows. Nå, detta är ju knappast bevis för att dessa presidenter varit involverade i konspirationer. Men faktum är att detta ger en fingervisning om varför konspirationsteorier om makten, sammansluten med hemliga eller slutna sällskap, varit så populära i landet.

… det amerikanska samhället har alltid genomsyrats av alternativa pseudoreligiösa rörelser långt innan begrepp som New Age var uppfunna.

En annan omständighet som gjort Amerika till en fruktbar politisk och kulturell grogrund för denna typ av konspirationsteoretiskt tänkande, är att det amerikanska samhället alltid har genomsyrats av alternativa pseudoreligiösa rörelser långt innan begrepp som New Age var uppfunna. Inte minst har maktens folk i Amerika ofta varit intresserade av det ockulta och esoteriska.

Elitistiska sammansvärjningar

Abraham Lincoln var till exempel en hängiven spiritist, och Thomas Jeffersons andliga övertygelser var starkt färgade av platonism och avvek radikalt från traditionella protestantiska  trosföreställningar. Jämför man detta med den amerikanska kristna politiska högern och den utbredda amerikanska stockkonservativa misstänksamheten mot stat och samhälle, ja, då är det inte svårt att förstå varför konspirationsteorier om elitistiska sammansvärjningar med ockulta och antikristna rörelser varit så utbredda och seglivade i just Amerika. Ett av de äldsta exemplen på den här typen av konspirationsteorier, som haft osedvanligt stort inflytande i den amerikanska kulturen och politiken, berör Frimurarorden. Av de 20 presidenter som varit medlemmar i slutna sällskap är det känt att 14 av dessa varit frimurare. Även den som inte är ett dyft konspirationsteoretiskt lagd kan ju undra varför det förhåller sig på detta sätt.

… att frimureriet i sig självt knappast har varit annat än politiskt neutralt.

För det första vet man att Frimurarna fungerat som en herrklubb för en del av den manliga amerikanska intelligentian, som genom orden kunde hålla sig ajour med den engelska utvecklingen och trenderna i den gamla världen. Mindre oskyldig låter vetskapen att Frimurarna spelade en viss roll under den amerikanska revolutionen. Orden var en knutpunkt där många som senare skulle delta i revolutionen kunde sprida och utbyta revolutionära tankar och idéer. En viktig sak att komma ihåg är dock att frimureriet i sig självt knappast har varit annat än politiskt neutralt.

Makthavarna var frimurare

Flertalet av den revolutionära erans presidenter, såsom George Washington, Benjamin Franklin och James Otis, var hängivna frimurare. Detta faktum var deras motståndare knappast sena med att uppmärksamma och sprida konspirationsteorier om.

Vid tiden för den amerikanska revolutionen var konspirationsteorier om Frimurarna och andra slutna eller hemliga sällskap mycket vanliga även i Europa, där ordern uppstått i England i slutet av 1700-talet. En viktig bidragande orsak var den brittiske fysikern John Robisons text Proofs of a conspiracy against all the religions and governments of Europe, carried on in the secret meetings of Free-Masons, Illuminati and Reading societies (1797). Denna konspirationsteoretiska brandskrift skulle bli mycket inflytelserik även för amerikanska konspirationsteoretiker och elda på deras tro att Frimurarna höll på med något skumt även i Amerika.

Förklaringen bland anti-frimurare blev omgående att han kidnappats och mördats av frimurare.

Konspirationsteorierna kring Frimurarna fick ett uppsving i den amerikanska politiska debatten i samband med frimuraren William Morgans försvinnande är 1826. Morgan hade några dagar innan sitt försvinnande hotat med att publicera en bok som skulle avslöja Frimurarordens hemligheter. Anledningen till att Morgan ville publicera Frimurarnas hemligheter tros vara att han redan från början varit en infiltratör. För att förhindra publiceringen fick några frimurarbröder Morgan arresterad för en mindre skuld, men han släpptes fri mot borgen. Efter frisläppandet skulle dock Morgan för alltid försvinna spårlöst. Förklaringen bland anti-frimurare blev omgående att han kidnappats och mördats av frimurare.

Anti-frimurare på den yttersta högerkanten fick mycket sympati genom det påstådda mordet på Morgan. Genom det effektiva propagandamaskineri som detta skapade bildades år 1828 partiet Anti-Masonic Party. Partiet blev det tredje partiet i landet efter Demokraterna och Republikanerna.

Känns dessa omständigheter månne igen vad gäller sympatisörer till dagens kult kring Q?

Inom amerikansk högerpolitik skulle Anti-Masonic Party bli mycket inflytelserikt under de tio år som partiet existerade och blev sedemera en del av det än mer framgångsrika Whig Party tillsammans med tidigare republikaner. Sympatisörer som sökte sig till Anti-Masonic Party var främst protestanter som fastnat för partiets konspirationsteorier om Frimurarna som en särskilt syndfull och antikristen rörelse. En grupp som i lönndom strävade efter att inte bara ta makten, utan också ville bringa hela kristenheten på fall. Partiet vann också sympatisörer bland arbetare som fastnade för det antielitistiska budskapet. Känns dessa omständigheter månne igen vad gäller sympatisörer till dagens kult kring Q?

Det mytomspunna Illuminati

En del av den amerikanska ytterhögern har också helhjärtat tagit till sig de konspirationsteorier som finns om det mytomspunna sällskapet Illuminati. Det hela började med att geografen och den evangeliske federalistiske politikern Jedidiah Morse under 1790-talet spred ryktet om att Illuminati bedrev verksamhet i Amerika.

Illuminati kopplade Morse, precis som Robison i Proofs of a conspiracy against all the religions and governments of Europe, carried on in the secret meetings of Free-Masons, Illuminati and Reading societies, till det slutna hemliga bayerska upplysningssällskapet som existerat några år tidigare, men som upplösts i historiens dunkel, och den sekulära jakobinrörelsen som medverkat till revolutionen i Frankrike. Morse var dessutom övertygad om att Illuminati, med den styrande eliten och Thomas Jefferson i spetsen, var på väg att avskaffa kristendomen i Amerika.

Morses konspirationsteori, precis som den om Frimurarna, blev särskilt uppmärksammad av protestanter. Kritikerna tyckte att Morse agiterade utifrån en uppblåst fantasi, vilken hade föga med sann kristen tro att göra. Morse slutade av denna anledning så småningom att predika sin konspirationsteori om Illuminati.

Nästan uteslutande har det handlat om … att den politiska, kulturella och mediala eliten är i maskopi med Illuminati och/eller Frimurarna …

Illuminati-skräcken har dock överlevt i USA ända in i vår tid, och inte sällan kombineras konspirationsteorierna kring Illuminati med Frimurarna. Nästan uteslutande har det handlat om en sak, nämligen att den politiska, kulturella och mediala eliten är i maskopi med Illuminati och/eller Frimurarna för att i hemlighet styra och stoppa Guds plan för landet, uppnå världsherravälde och införa en ny världsordning. En del konspirationsteorier som florerar kring Illuminati och Frimurarna har också starka antisemitiska förtecken.

Alex Jones sammelsurium

En av många som under de senaste decennierna drivit en inflytelserik konspirationsteoretisk agenda i Amerika är mediamogulen, TV-evangelisten, republikanen och före detta presidentkandidaten Pat Robertson. Hans The New world order (1991) blev en bästsäljare. I boken presenterar, eller enligt hans egen utsaga avslöjar, Robertson en världskonspiration som leds av en politisk och kulturell elit som sedan hundratals år arbetat i lönndom genom Illuminati, som han menar består av frimurare och judiska bankirer.

I och med en alltmer globaliserad värld har de amerikanska konspirationsteoretikerna på yttersta högerflanken inte bara sett ett antikristet hot, utan också ett hot från globaliseringen.

Jones … brukar kallas för den mest produktiva av amerikanska konspirationsteoretiker.

Alex Jones är nog ett av de namn som dyker upp i mångas huvuden när begreppet konspirationsteorier nämns. Jones, som själv kallar sig paleokonservativ, brukar kallas för den mest produktiva av amerikanska konspirationsteoretiker. Detta är knappast någon överdrift.

Jones konspirationsteorier är ett sammelsurium av idéer och påståenden. En teori är att eliten i lönndom arbetar och styr globalt genom den så kallade Bilderberg-gruppen, en sluten organisation som varje år samlar och bjuder in lite över hundra personer ur den politiska, ekonomiska – och mediala eliten. Mötena har anordnats av Bilderberggruppen sedan 1954 och bland deltagarna återfinns Henry Kissinger, David Rockefeller och svenskar som Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt. Vad som sker under dessa möten offentliggörs inte, vilket föranlett att många konspirationsteorier kring gruppen har uppstått. Och ja, även en del sund kritik på grund av gruppens hemlighetsmakeri.

Tror fortfarande på Pizzagate

Konspirationsteoretiserandet kring Bilderberggruppen är att räkna som ett av Jones mer ”städade”. I övrigt är Alex Jones många konspirationsteorier betydligt tokigare, för att inte säga beklämmande. Via sitt eget mycket populära mediaföretag Infowars har han bland annat spritt konspirationsteorin att masskjutningen i grundskolan Sandy Hook Elementary School 2012, där 20 barn och åtta vuxna dog, var en iscensättning med skådespelare, utförd av den dåvarande demokratiska amerikanska regeringen.

Anledningen till att regeringen ska ha iscensatt masskjutningen var, enligt Jones, bland annat för att kunna strama åt amerikanska vapenlagar. Jones har ändrat uppfattning sedan 2012, men inte heller i sitt nya jag är han helt övertygad om att masskjutningen var på riktigt, utan vidhåller att något konspiratoriskt förmodligen legat bakom.

… kan man i hög grad se Jones som en inspiratorisk föregångare till Q.

Både som produktiv konspirationsteoretiker och stor mediepersonlighet, med närmast rockstjärnestatus bland anhängarna, kan man i hög grad se Jones som en inspiratorisk föregångare till Q. Jones var tidigt ute med att sprida konspirationsteorier om eliten som en samling intrigerande satansdyrkande pedofiler. Han var bland annat med och spred den ytterst framgångsrika konspirationsteorin om Pizzagate. Denna går ut på att pizzarestaurangen Comet Ping Pong i Washington D.C, under den amerikanska presidentvalskampanjen 2016, var en front för en pedofilring styrd av det demokratiska partiet. Denna konspirationsteori, som vid det här laget kunnat bevisas vara fake news, har Jones fortsatt att förfäkta.

En konspirationsteoretisk tradition

Alex Jones, som var närvarande med ett eget icke uppviglande protestmöte under stormningen av kongressen i januari, har via sina digitala kanaler aviserat att han inte vill bli förknippad med Q. Anledningen tycks främst vara att Q är alltför spretig och motstridig i sina utspel, utspel som Q dessutom inte säger sig hålla med om. I grenen spretig och motsägande kan Alex Jones dock helt på egen hand ses som en mästare. Och ja, det kommer så klart som en naturlig del av att vara USA:s mest hårt arbetande konspirationsteoretiker.

USA  har som ingen annanstans visat sig vara en fruktbar kulturell, politisk och religiös grogrund för den här typen av konspirationsteorier. Anti-frimurare, Illuminati-skräck, Jones och Q är inte isolerade fenomen, de ingår alla i en gemensam konspirationsteoretisk tradition som går som en röd tråd genom hela den amerikanska historien.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.