Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Kategorierna brister inte för att man säger att de gör det

Illustration: Science Photo Library/TT

REPLIK Upplysningsidealen omvandlar inte kategorier och kategorier omvandlas inte av att man byter styrelseskick. Att könet är vad det är betyder inte att individer är ofria. Vill man lösgöra människorna ur könsfängelset är det könsrollerna man ska koncentrera sig på snarare än kroppen och orden, skriver Lena Andersson i en replik till Ina Hallströms text i Kvartal om subjektivt kön.

Av Lena Andersson | 27 januari 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Stöd KvartalLästid 5 minSkärmläsarvänlig
I korthet
Först ett trivialt påpekande. Var och en har i en liberal demokrati frihet att definiera sig själv och idka praktik i enlighet. Dock omfattas rätten till den egna perceptionen och rationaliteten lika av alla. Om en person med testiklar anser sig vara kvinna ryms det förvisso inom både åsiktsfriheten och privatlivets helgd, men i den stund omgivningen måste hålla med eller gå till mötes mer än vad hövlighet och gott uppförande kräver, har rätten övergått i något annat.

Ina Hallström frågar sig varför inte kategorin kön ”skulle kunna genomgå en liknande omförhandling som ’adel’ och ’monark’ en gång gjorde”. Det skulle, menar hon, innebära en fortsättning på den demokratisering och liberala frihetssträvan som börjar med franska revolutionen och upplysningsidealen. Vidare anser hon att kategorierna arbetare och kvinnor har genomgått en liknande omvandling, vilket visas av att de idag ”räknas … som fullvärdiga medborgare”.

Läs mer Visa mindre