I detta avsnitt av den svenska modellen: Jonas Nordling lyfter fram mediebranschens dolda makthavare de som bestämmer vad som står tidningen, hörs i radiosändningen eller syns i TV-rutan. Det handlar om redaktörerna. 

Jörgen Huitfeldt funderar kring hur journalistikens perspektiv och innehåll påverkas av att journalistyrket har blivit ett jobb för medelklassen. Jämfört med proportionerna i befolkningen som helhet är arbetarklassen kraftigt underrepresenterad. Hur märks det?