Kommunalrådet i Staffanstorp, Christian Sonesson vill inte ställa upp på intervjuer för tidningar som lägger coronajournalistiken bakom betalvägg. Många tidningar väljer också att göra den gratis tillgänglig. Jonas Nordling ställer frågan om det är rimligt.

Jörgen Huitfeldt funderar över alla stora nyheter som trängs bort av det journalistiska undantagstillståndet. Negligerar medierna händelser som kommer att påverka oss betydligt mer och längre än vad pandemin gör?