Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
|

Hängivet föräldraskap är ingen fälla

Foto: Doug Olson / Mostphotos
Av Susanna Birgersson | 31 maj 2018
Susanna Birgersson är frilansjournalist och skriver regelbundet för Kvartal.
Profil I korthet Lästid 12 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • I den svenska debatten beskrivs föräldraskapet, särskilt för kvinnor, ofta som något problematiskt: Mödrar riskerar att fastna i ”fällor” av ojämställdhet, livspusslande, överdrivet självuppoffrande och deltidsarbete.
  • Sällan, eller aldrig, beskrivs den existentiella sidan av föräldraskapet: Att det snarare än att vara en belastning kan innebära både stor lycka och en fördjupad upplevelse av livet.
  • I Sverige hänger det ihop med uppfattningen att det offentliga förväntas vårda, fostra och ge barnen goda värderingar. Föräldraskapets undanskymda roll passar utmärkt ihop med hur vi har ordnat samhället.
  • Det synsättet riskerar dock att göra oss handfallna inför problem med till exempel skola och ungdomsbrottslighet. Ett av det fria, fredliga och välfungerande samhällets fundament är föräldrar som tar sitt fulla föräldraansvar.
För skribenten Susanna Birgersson innebar föräldraskapet en ny känsla av mening i tillvaron. Den upplevelsen beskrivs dock så gott som aldrig i svensk debatt, där jämlikhetssträvan alltjämt är högsta prioritet och särskilt kvinnor ofta beskrivs som förlorare – karriärmässigt, ekonomiskt, privat – på ett hängivet föräldraskap. Det är dags att börja tala om både föräldraskapets positiva sidor och dess goda effekter för samhället. 

Att få barn: En tyngd fästs vid varat, en tyngd man inte visste att man saknat.

Nödvändigheten i den dagliga omvårdnaden gör varje annan mindfulnessövning överflödig. Bara kärleken gör de otaliga vändorna till kvarterets lekplats uthärdliga. Glädjen över barnets glädje liknar ingen annan glädje, helt fri från självbespegling. Det politiska engagemanget får stråk av ångest vid åsynen av barnet som går där och samlar pinnar och stenar. Det är han som ska leva i resterna av det samhälle vi hanterar så vårdslöst i dag, han ska andas luften i det intellektuella klimat som alstras av dagens värderingsdebatter. Oron närs av ömheten. Hur ska jag någonsin kunna släppa honom me

Läs mer Visa mindre