Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Politik |

Ett svagare LO ger ett annat Sverige

Foto: Meyerhöffer / Wikimedia Commons
Av Mats Wingborg | 7 maj 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd Kvartal
I korthet

/ Den fackliga organisationsgraden har sjunkit över tid och tappet har varit störst inom LO-grupperna.

/ Den främsta förklaringen till den minskande organisationsgraden är den dåvarande borgerliga regeringens beslut 2006 om att kraftigt försämra a-kassan. Även andra faktorer har påverkat, tex förskjutningen inom gruppen med tidsbegränsade anställningar, där de mest otrygga formerna ökat kraftigt på bekostnad av de mer trygga formerna.

/ Mönstret att organisationsgraden sjunkit särskilt bland arbetare är inte unikt för Sverige, det gäller även för de andra nordiska länderna och för en stor del av Europa.

/ Hur organisationsgraden utvecklas framöver är avgörande för den svenska modellens framtid. Med lägre organisationsgrad ökar risken för att täckningen av kollektivavtal också börjar falla.

Är LO ett hot mot den svenska modellen som Mikael Sandström menar i förra veckans artikel i Kvartal?  Nej, snarare borde borgerligheten tänka ett varv till innan den försöker underminera LO, skriver Mats Wingborg, fristående skribent och utredare som återkommande skriver i bland annat Dagens Arena och Katalys. Ett svagare LO skulle skapa ett annat Sverige och försvaga socialdemokratin.

Läs mer Visa mindre