Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Ernstberger lämnar in resningsansökan till HD

Alexander Ernstberger lämnade under måndagen in resningsansökan till Högsta domstolen. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT. Collage: Kvartal.

Kvartal kan nu avslöja att anhöriga till Allras grundare Alexander Ernstberger idag har lämnat in en resningsansökan till Högsta domstolen. Den utredning som låg till grund för att Ernstberger fälldes är vare sig objektiv eller robust, menar advokat Percy Bratt, en av de jurister som under lång tid arbetat med resningsansökan.

Lyssna även på Fredagsintervjun med journalisten Thomas Sjöberg om Allra-affären, som publicerades i fredags.

Av Jörgen Huitfeldt | 14 augusti 2023
Jörgen Huitfeldt är chefredaktör på Kvartal.
ProfilLästid 5 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Historien om finansbolaget Allra var en följetong i medierna under flera år. Hösten 2017 häktades vd:n och grundaren Alexander Ernstberger tillsammans med flera andra ledande befattningshavare från bolaget. Misstanken var att Allra hade mjölkat sina fonder på pensionsspararnas pengar. Bland annat genom att betala ett alldeles för högt arvode till samarbetspartnern Oak Capital – pengar som man sedan ska ha fått tillbaka i form av en muta.

Drygt två år senare ställdes flera ledande befattningshavare från Allra in för rätta i Stockholms tingsrätt där de friades på alla punkter, något som ledde till stark kritik från flera håll. Målet överklagades och sommaren 2021 gjorde Svea hovrätt en helt annan bedömning och fällde de åtalade, som dömdes till förhållandevis långa fängelsestraff. Alexander Ernstberger fick fängelse i sex år samt tioårigt näringsförbud. Han har nu hunnit avtjäna omkring två år av sitt straff.

Men utredningen är full av uppseendeväckande brister, anser advokaterna Percy Bratt och Joakim Lundqvist på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling, som förberett den resningsansökan som lämnades in idag.

– Vi har gått igenom materialet och funnit att det finns väldigt starka grunder för resning, säger Percy Bratt.

Vilka är de starkaste grunderna för att Högsta domstolen bör bevilja resning?

– En väldigt stark grund är att åklagarens huvudvittne har lämnat medvetet felaktiga uppgifter om frågor som har klar betydelse för ansvarsprövningen. Bland annat har han åberopat ett dokument som har upprättats två år efter den aktuella affären genomfördes. Det är mycket starkt, säger han.

Misstanke om förfalskade dokument

I podden “En perfekt storm”, där Thomas Sjöberg och Anders Nyström granskar Allra-affären, återges mejlkorrespondensen mellan Allras förvaltningschef Johan Bergsgård och Ola Gilstring, vice vd för fondbolaget Gustavia. Av den framgår att Gustavias vice vd försöker förmå Bergsgård att i efterhand upprätta ett dokument som ska visa att Gustavia, som formellt godkände den affär som Ernstberger dömdes för, handlade i god tro och alltså vilseleddes av Allra. Det är dessa nya omständigheter som Percy Bratt menar förändrar en hel del i målet.

En annan viktig omständighet är enligt advokat Joakim Lundqvist nya vittnesuppgifter från en av de investmentbanker som emitterade de aktuella värdepappren, och alltså var den som betalade arvodet till mellanhanden Oak Capital. Det är det arvode som enligt domen i hovrätten skulle ha varit långt över marknadspris och som sedan ska ha använts för att betala mutor till bland annat Alexander Ernstberger.

– Vi har ett vittne som bekräftar att de här affärerna var rättsenliga och att priset var marknadsmässigt. Och det är uppgifter som inte har kommit fram tidigare, säger Joakim Lundqvist.

Hur avgörande var den omständigheten för att det blev en fällande dom i hovrätten, att man ifrågasatte huruvida arvodet var marknadsmässigt?

– Det var helt avgörande. Åtalet byggde ju på att det var ett överpris för de här produkterna. Investmentbankerna var de som betalade ut arvodet till Oak Capital och där har vårt vittne starkt betonat att de har gått igenom detta upprepade gånger och funnit att de här affärerna var helt rättsenliga och marknadsmässiga. Det hade blivit oerhört viktigt om det hade framkommit i målet, säger Percy Bratt.

– Det framgår dessutom att en av åklagarna har haft kontakt med det här vittnet under förundersökningen men det finns inte redovisat där. Detta alltså trots att hon lämnat uppgifter som är klart till förmån för Alexander Ernstberger.

– Om en av åklagarna har haft kontakt med den här företrädaren för investmentbanken och fått just denna information om den noggranna prövningen och den sedan inte omnämns så är det ju en väldig brist. Inte bara i utredningens robusthet utan också i dess objektivitet. Objektivitetsprincipen stadgar ju att allt som talar till förmån för den tilltalade också ska beaktas av åklagaren. Och åklagaren är bunden av objektivitetsprincipen såväl under förundersökningen som under rättegången, säger Percy Bratt.

Advokat Percy Bratt. Foto: Claudio Bresciani/TT

Hur stor är chansen rent statistiskt att en resningsansökan bifalles?

– Det är få ansökningar som bifalls eftersom det finns en så kallad orubblighetsprincip. Men i det här fallet så tycker vi att det finns väldigt starka omständigheter och bevis som talar för resning, säger Percy Bratt.

– Det som sticker ut med den här resningsansökan är att vi har så mycket ny bevisning och många nya omständigheter som talar för resning. Annars när man begär resning kanske man har en eller två nya omständigheter. Men här har vi flertalet nya bevis och omständigheter som pekar på att Alexander Ernstberger är oskyldig och berättigar en ny prövning, säger Joakim Lundqvist.

Hur omfattande är resningsansökan?

– Textmässigt är den 76 sidor lång men inkluderas bilagorna ligger den på närmare 500 sidor, säger Joakim Lundqvist.

Det har ju framförts anklagelser och misstankar om att det ska ha skett påtryckningar från regeringshåll gentemot hovrätten och även mot justitieråd i Högsta domstolen. Är det något som ni berör i resningsansökan eller har någon uppfattning om?

– Nej vi berör inte det. Vi har inte funnit något stöd som gett oss anledning att föra fram det, säger Percy Bratt.

Har ni sökt efter sådant stöd?

– Nej, vi anser att det som har framkommit är fullt tillräckligt. Utifrån en rent juridisk analys har vi kommit fram till att det finns en klar grund för resning här. Och inte funnit sådana belägg för det du frågar om för att vi ska ha grund för att lägga fram det.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.