Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Rädda pojkarna i generation C!

Pojkarna har sannolikt svårare för den självdisciplin som krävs för distansstudier på grund av könsskillnader i vissa personlighetsegenskaper. Foto: Unsplash.

Det finns ett samband mellan försämrat mående och sjunkande studieresultat, och det är särskilt pojkarna som har haft svårt att hantera den frihet under eget ansvar som distansundervisning innebär. Gymnasieläraren Göran Hestner oroar sig för generation C(orona).

Av Göran Hestner | 9 juni 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 8 minSkärmläsarvänlig
I korthet

Problemen med distansundervisning är många. I takt med att distansveckorna staplades på varandra blev tecknen på ohälsa och mängden F-varningar allt fler.

130 gymnasieelever svarade på frågor om mående och studier. Andelen killar som svarade ”stor försämring av studieresultaten” var nästan en tredjedel men bara 16 procent för tjejerna.

Sannolikt har pojkarna svårare för den självdisciplin som krävs för distansstudier på grund av könsskillnader i vissa personlighetsegenskaper.

Skulle det bli aktuellt med nya perioder av distansundervisning bör man vara medveten om den draksådd som sådana beslut för med sig: ökad ohälsa och sjunkande studieresultat, särskilt för pojkar.

På kort sikt kan Skolverket ändra reglerna för prövningar så att elever som i slutet av terminen har F att vänta kan använda sommaren till att komplettera/slutföra sina kurser. Det skulle rädda i alla fall några ur generation Corona.

”Nej, det får inte vara sant. Det går inte. Jag klarar det inte längre!” säger en elev som med gråten i halsen, vädjande närmast skriker ut sin besvikelse. Regeringen hade den 21 januari meddelat att gymnasierna åter skulle öppna vecka sju. Men tongivande individer ur lärarkollektivet ville annorlunda och protesterade så högljutt att skolledningen på den skola där jag arbetar fann sig tvungen att gå med på en kompromiss; bara halva klasserna skulle få återgå till undervisningen vecka sju, varvid de andra halvorna inte skulle få komma tillbaka till skolan förrän vecka elva – hela fyra veckor senare.

Förtvivlan och F-varningar

Vittnesmålen om de problem som nedstängda skolor har skapat är många. ”Göran, jag vet inte vad jag ska göra! Jag har försökt allt – finns det någon kurator på skolan som kan hjälpa oss?” frågar en uppgiven pappa i mitten av mars efter att ha beskrivit hur sonen under distansundervisningen sakta blivit alltmer passiviserad. Framåt mars var han F-varnad i nästan samtliga skolämnen och lämnade nästan bara sitt rum i samband med mat och toalettbesök – inte ens kompisarna ville han umgås med längre.

Läs mer Visa mindre