Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Just nu: Prenumerera ett helt år för bara 499 kr!
Just nu: Prenumerera ett helt år för bara 499 kr!
Samhälle |

Arbeta hemifrån kan vara tufft för introverta

Många kontor gapar tomma i dessa dagar, när anställda jobbar hemifrån. Pandemin tycks dock ha fört med sig att arbetsgivare luckrar upp sin syn på styrning och kontroll, och detta är alltså särskilt välkommet för kvinnor i den offentliga sektorn, skriver Göran Hestner. Foto: Jeppe Gustafsson/TT.

Våren 2020 svepte covid-19 över världen och framtvingade helt nya sätt att organisera arbete och privatliv. Ett år in i pandemin ser många fram emot att alla restriktioner dras tillbaka. Men istället för att återgå till som det var tidigare bör vi anamma en mer differentierad syn på hur arbete organiseras, skriver Göran Hestner.

Av Göran Hestner | 10 mars 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 8 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Distansarbete ökar trivsel och arbetsglädje, minskar stress samt höjer prestationer. Och effekten är större för gruppen kvinnor.

Störst inverkan på trivsel och arbetsglädje när man arbetar hemifrån är extraversion.

Introverta är mer otränade i att själva driva sociala relationer – de blir mer passiviserade och socialt undernärda av den påtvingade isoleringen.

Undersökningar visar att endast de extroverta gagnas av öppnare kontorslandskap. Men även extroverta behöver lugn och ro för att omsätta stimulans.

Svensk studie visar att kvinnornas stresspåslag ökar mer än männens när egenkontrollen blev lägre. Samtidigt inneha kvinnor runt 80 procent Av jobben med särskilt liten egenkontroll.

Pandemin tycks föra det goda med sig att arbetsgivare är beredda att luckra upp synen på styrning och kontroll, vilket är särskilt välkommet för kvinnor i den offentliga sektorn.

Psykologivetenskapen har sedan länge påpekat att distansarbete har flera positiva effekter. En metastudie¹ från 2007 med sammantaget 12 883 svarande visar att distansarbete överlag tenderar att öka upplevelsen av trivsel och arbetsglädje, minska stress samt höja olika objektiva prestationsmått. Men det visar sig också, intressant nog, att dessa effekter tycks vara större för gruppen kvinnor.

Men många arbetsgivare har varit cementerade i tron att det fordras både minutiös styrning och övervakning för att anställda ska sköta sina jobb. Tills nu. För pandemin har fungerat som ett levande experiment där arbetsgivare dels har upptäckt att anställda producerar lika bra hemifrån, dels insett att det därmed finns pengar att tjäna på minskade utgifter för kontorsytor. Mycket talar därför för att en bestående effekt av pandemin blir att mängden arbete som sköts hemifrån kommer att öka. Gott så. Men ska det göras, bör förändringar baseras på kunskap. Och det finns mycket att lära av psykologivetenskapen. Alla fungerar nämligen inte likadant.

Introverta mår sämre

I juni 2020 fick drygt 500 personer som under våren övergått till hemarbete frågor om personlighet och arbete. Förutom att två av tre trivdes bra och att fyra av fem nådde sina arbetsmål visade resultatet att den faktor som hade allra störst inverkan på både trivsel och arbetsglädje när man arbetar från hemmet var personlighetsdraget extraversion.² Extraversion beskriver hur socialt orienterad man är samt är associerat med positivt tänkande och entusiasm. Låg grad av extraversion benämns introversion och handlar om en till stor del medfödd social känslighet samt en dragning åt eftertänksamhet och kritiskt tänkande.³

Läs mer Visa mindre