Jörgen Huitfeldt ser en klyfta mellan de känslor som sprängdåd och dödsskjutningar skapar hos publiken och det sätt journalistiken berättar om dem. Att dessa företeelser inte längre är lika oväntade får tidvis journalistiken att framstå som blasé.

Jonas Nordling har funderat över om vinjetteringen av journalistiken snarare förvirrar än förklarar. Den traditionella uppdelningen mellan åsikts- och faktabaserad journalistik blir allt svårare för publiken att uppfatta, menar han.