När de två chefredaktörerna möts på det nya året har Jonas Nordling gjort en ambitiös research: Vem har det juridiska ansvaret för de kommentarer som följer på ett inlägg du har lagt upp på Facebook. Och svaret var överraskande, ja nästan panikskapande.

Jörgen Huitfeldt har ägnat julen åt att fundera över var gränsen går mellan det som alla är överens om i klimatdebatten – och som därmed journalister kan beskriva som sanning. Och i vilka delar av klimatfrågan där det inte är färdigdebatterat och där journalister följaktligen bör inta en neutral hållning.