När Jonas Nordling och Jörgen Huitfeldt träffas för femte gången för att diskutera journalistik och medier handlar Jonas spaning om begreppet konstruktiv journalistik. Tanken med konceptet är att den ska motverka polarisering. Men finns risken att det blir tvärtom?

Jörgen har lyssnat på debatten om public service under Sverigedemokraternas landsdagar och hittar flera olika linjer. Vilken av dem kommer partiet välja och hur påverkas public service självt av att få så mycket kritik från ett växande politiskt parti?