Jonas Nordling har följt nyheterna om hur brittiska journalister – i solidaritet med sina kollegor – vandrade ut från en briefing på 10 Downing Street som bara vissa journalister fick vara med på. Men Jonas frågar sig om det verkligen är bra för bilden av journalister när de agerar gemensamt som grupp på det sättet?

Jörgen Huitfeldt tycker att medierna oftare ska gå tillbaka till sina gamla rapporter och kommentarer och undersöka hur dessa klarar mötet med verkligheten. Detta bland annat med anledning av journalistiken kring ”apatiska barn.”